Byggledning med beställarstöd

Med många års mätningsrelaterade uppdrag i ryggen har vi erfarenheter som är till praktiskt stöd för byggherrar, entreprenörer och beställare vid upphandlingar och kontraktsarbeten, exempelvis genom att göra rimliga bedömningar av pris och omfattning.

Som sakkunniga inom mättekniska frågor kan vi dessutom erbjuda projektledning, byggadministration och kvalitetsansvar som garanterat effektiviserar byggprocessen inom allt modernt samhällsbyggande. Vi kan hjälpa dig med byggledning för bostäder och kommersiella byggnader, vägar och järnvägar, tunnlar och broar.

Tekniskt sakkunniga vid förfrågningar och upphandlingar

Teodoliten jobbar med byggledning mot Trafikverket och andra stora projekteringsföretag vid upphandlingar och avtal. Vi hjälper till som beställarstöd och teknisk sakkunnig vid förfrågningar och upphandlingar. Vi är även konsulter vid tvister och förbereder mål för entreprenörer och beställare.

Vi har SOS-behöriga och TSM-utbildade kompetenser hos oss

Teodoliten har personal med SOS-behörighet (säkerhets- och skyddsplanerare) och därför utför vi uppdrag som spårmätning och bevakning av spår vid trafikarbete. Vi har även personal med TSM-utbildning (tillsynsman) som har behörighet att stänga av spår och även behörighet för ibruktagande besiktning.

Inget jobb är för litet eller för stort för oss. Inom vårt nätverk av mättekniker och konsulter har vi en samlad erfarenhet inom byggnation och trafiktekniskt arbete som ger oss ett unikt läge.