VÄSTKUSTBANAN – BANAR VÄG FÖR DUBBELSPÅR

Västkustbanan mellan Ängelholm och norra Helsingborg ska byggas ut till dubbelspår. Den viktiga länken mellan Göteborg och Malmö har byggts ut successivt och nu återstår en sista sträcka enkelspårigt kvar, mellan Ängelholm och Maria-station i Helsingborg. Utbyggnaden till dubbelspår är angeläget för att öka kapaciteten på sträckan samt förbättra flexibiliteten i järnvägssystemet. Västkustbanan mellan Göteborg och Lund utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i västra Sverige. Beställare: Skanska

– Här kommer Teodoliten stå för en stor del av Skanskas mätorganisation. Vi kommer att bistå med två heltidstjänster med start efter sommaren 2020, som sedan kommer att utökas efterhand som projektet fortlöper, berättar Martin Holmström, regionchef Teodoliten Malmö/Helsingborg.