VARBERGS NYA TUNNEL

Varberg fortsätter att växa och staden har växt ur den gamla tågstationen. Pendlingen till och från Varberg ökar i och med att allt fler väljer att bosätta sig här, men också genom att Varbergs näringsliv växer och det lockar många från västkusten att pendla till Varberg.

2020 går Varberg in i en spännande period, när bygget av dubbelspår startar genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum. Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet vara helt klart år 2025.

Teodoliten har ansvar för mätningen under konstruktionen av nya tunneln.