MODERNISERING AV SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Med moderniseringen av sjukhusområdet skapas det förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. På Malmö sjukhusområde förbereds det just nu för en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett utbyggt kulvertsystem.

– Teodoliten ansvarar för mättekniken i NSM projektet. Från uppbyggnad och underhåll av byggnätet till utsättning/inmätning och leverans av relationsunderlag, säger Martin Nordstedt, mätchef, Malmö.

– Utmaningen med projektet är dess omfattning. Projektering och produktion går hand i hand. Med många ritningsrevideringar gäller det att ha god och tät kommunikation med alla inblandade i projektet, berättar Martin.

Region Skåne investerar drygt 12 miljarder för att skapa lokaler som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård. De två nya vårdbyggnaderna kommer att ge sjukhuset cirka 102 000 kvadratmeter ny vårdyta.

Strax öster om den nya vårdbyggnaden planeras ett nytt parkområde, ett läkande grönt rum mitt på området. Målet är att sjukhusområdet ska kännas som en naturlig och attraktiv del av Malmö.