skandiokliniken-1

Ny klinik för protonterapi i Uppsala.

Skandionkliniken kommer att bli nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med vanlig strålning. Kliniken kommer att samägas av de sju landsting som har universitetssjukhus i Sverige. Stort fokus kommer att ligga på miljön i allmänhet och i energibesparing i synnerhet.

Byggnaden kommer att rymma behandlingsrum där väggarna kommer att vara över 3,5 meter tjocka för att klara kraven för strålning. Utöver dessa kommer det att finnas ett patienthotell med ca 80 rum och en restaurang.

– Vi assisterar NCC med mätningarna i detta projekt, där avancerad medicinsk utrustning skall på plats och som kräver stor noggrannhet i höjd och plan, säger Johan Klingberg från Teodoliten.

Fakta om projektet
Plats: I anslutning til Akademiska Sjukhuset i Uppsala
Beställare: Akademiska Hus i Uppsala AB
Huvudentreprenör: NCC Construction i Sverige AB
Byggstart: Juni 2011
Färdigställande: Sommaren 2014
Arkitekt: LINK Arkitektur AB