seb-hk-1

NYA HUVUDKONTORET FÖR SEB

Veidekke har tecknat avtal med Fabege om att bygga SEB:s nya kontor i Arenastaden i Solna med 4 500 arbetsplatser. Det ska byggas en ny kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm i nära anslutning till Mall of Scandinavia. Byggnaden är uppdelad på tre hus som binds samman med glasövergångar.

– Teodoliten ansvarar för all mätning gällande stomkomplettering. Det är allt ifrån utsättning av väggar, gjut och spackelhöjder, WC-moduler, håltagning, trappor, baslinjer, höjder, till kontroll-inmätningar. Vi ansvarar även laser scanning  av golv och fasad, säger Leonard Barria, mätchef i Stockholm.

– Utmaningen i detta projekt är att det är 3 stora huskroppar som byggs samtidigt men som är i olika skeden. Det blir mycket spring mellan husen och man får hålla reda på vad som händer i varje hus, berättar Leonard.

Byggnaderna projekteras för att bli miljösmarta med fokus på låg energiförbrukning och hållbara materialval samt miljöcertifieras enligt BREEAM Excellence. Systemet täcker hela byggprocessen, allt från rivning av tidigare fastighet, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering till påverkan på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.