karolinska-1

Spektakulär aula

Sedan länge har det planerats för en ny aula, men först 2006 aktiverades projektet. Finansieringen är säkrad tack vare en privat donation från familjen Erling-Perssons stiftelse.

Byggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad och den kräver extraordinära innovativa lösningar på många sätt. Det finns inte många projekt med en liknande fasadkonstruktion.

I samarbete med NCC sköter vi utsättning och kontroller av stommen för bygget. Projektet kräver hög noggrannhet och medför kontroller på kontroller.

Fakta om projektet:
Plats: Campus Solna
Beställare: Akademiska Hus i Uppsala AB
Huvudentreprenör: NCC Construction i Sverige AB
Byggstart: September 2010
Färdigställande: April 2013
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB