hallandsasen-1

Järnvägstunneln genom Hallandsås

Den 8,7 kilometer långa järnvägstunneln mellan Båstad och Förslöv innebär en stor utmaning för entreprenörerna som arbetar i detta projekt. Tunneln består av två parallella enkelspårstunnlar som binds samman av tvärtunnlar. Geologin är mycket varierad och annorlunda jämfört med det vanliga svenska urberget.

Trafikverket har gett Skanska-Vinci i uppdrag att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås. Skanska-Vinci har gett oss förtroendet att hjälpa till med mätningarna i detta projekt. Den 4:e september 2013 bröt sig tunnelborrmaskinen Åsa sig igenom på Hallandsåsens norra sida. Nu monteras borrmaskinen ner. Arbetet fortskrider dock, bland annat med att bygga tvärtunnlar. Tunneln beräknas stå klar för trafik 2015.

Mer information om projektet finns på följande länkar: