ess-1

ESS Lund

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som håller på att byggas i Lund. Sammanlagt har 17 europeiska länder anslutit sig till projektet som beräknas vara helt färdigbyggd 2026. I anläggningen byggs bland annat en 241 meter lång accelerationstunnel som blir den starkaste linjära protonaccelerator som någonsin byggts.

Teodoliten har ett team med kompetent personal som deltar i projektet.