ess-1

ESS Lund

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som håller på att byggas i Lund. Sammanlagt har 17 europeiska länder anslutit sig till projektet som beräknas vara helt färdigbyggd 2026. I anläggningen byggs bland annat en 241 meter lång accelerationstunnel som blir den starkaste linjära protonaccelerator som någonsin byggts.

– Vårt lag hjälper till med de kontroller, utsättningar och mätningar som projektet är i behov av. Projektet pågår till sommaren 2019, berättar Jari Heiskanen, Teodolitens regionchef i Malmö.

Teodoliten har ett team med kompetent personal som deltar i projektet.