af-huset-1

Skanska AB bygger nytt kontorshus i Göteborg

Våren 2011 förvärvade Skanska fastigheten Kallebäck 2:5. Där uppförs nu ett 17 våningar högt kontorshus med intilliggande parkeringshus. Byggnaden kommer att utgöra ett tydligt landmärke i Kallebäcksområdet.

Fastigheten kommer totalt att omfatta ca 14 000 kvm och beräknas stå klar för inflyttning i januari 2014. Teknikkonsultföretaget ÅF har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med Skanska och kommer att disponera en yta om ca 7 500 kvm. Skanska och ÅF kommer tillsammans att utveckla kontoret, där ÅFs konsulter kommer att leda arbetet inom bland annat energieffektivisering, vvs, el, belysning och akustik.

Fastigheten skall bland annat certifieras enligt den högsta nivån i det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Enviroment Design) samt GreenBuilding. Fastigheten blir därmed Skanskas tredje miljöriktiga kontorshus i Göteborgsområdet.

Vi på Teodoliten Mätteknik AB är stolta över att ha fått förtroendet att medverka i detta projekt.

Fakta om projektet
Plats: Grafiska vägen i Kallebäck
Huvudentreprenör: Skanska AB
Byggstart: 29 mars 2012
Färdigställande: Januari 2014
Arkitekt: Arkitektbyrån design