Till våra leverantörer

Teodoliten Mätteknik AB använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor:

Våra nya faktureringsadresser:

Teodoliten Mätteknik AB, SC1202219, Box 171, 831 22  ÖSTERSUND
För e-fakturor: GLN kod 7365563617281

Fakturor via e-post: faktura@teodoliten.se

Teodoliten Förvaltning AB, Södra Vallgatan 12, 432 43 VARBERG
Fakturor via e-post: faktura.forvaltning@teodoliten.se