Till våra leverantörer

Teodoliten Mätteknik AB använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor:

Våra nya faktureringsadresser:

Teodoliten Mätteknik AB, FE 632, Fack: 721, 751 75  UPPSALA
efakt.matteknik@devo.se

Teodoliten Förvaltning AB, FE 632, Fack: 722, 751 75  UPPSALA
efakt.forvaltning@devo.se

Teodoliten Byggledning AB, FE 632, Fack: 723, 751 75  UPPSALA
efakt.byggledning@devo.se

Teodoliten International AB, FE 632, Fack: 724, 751 75  UPPSALA
efakt.international@devo.se